Restaurering av hus og hytter

Gamle bygninger blir så god som nye

Tessand Byggservice as, Vågå, har lang erfaring innen restaurering av hus og hytter. Vi kan alltid hjelpe deg - enten du ønsker å bevare originale løsninger eller bygge om.

Mange velger å bruke eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge nytt - da er det viktig å velge entreprenør med riktig kompetanse. Tessand Byggservice, Vågå, utfører alt fra enkle ombygginger, til komplette restaureringer.

Restaurering kan være både teknisk krevende og estetisk utfordrende. Ikke bare skal byggets opprinnelige stil og form bevares - moderne krav til funksjonalitet skal også tas hensyn til.

Eier du gamle og ærverdige bygninger som har sett bedre dager? Med hjelp av Tessand Byggservice, Vågå, blir lange tradisjoner enda lengre!
Seterstue, Lemonsjøen, som skal nedtakes og restaureres, Sommer 2009
Seterstue, Lemonsjøen, som skal nedtakes og restaureres, Sommer 2009
Stabbur som er under restaurering. Her to stabbur som er flytta til ny plassering i tun. Flyttingen foregikk med kran.
Stabbur som er under restaurering. Her to stabbur som er flytta til ny plassering i tun. Flyttingen foregikk med kran.
Stabbur som er under restaurering. Torvtak  skal legges i 2010.
Stabbur som er under restaurering. Torvtak skal legges i 2010.
Seterstue Lemonsjøen. Restaurering og oppattlegging gjør vi i produksjonshallen vår, gamle lutingsanlegget.  Her ser en oppattlegging med bruk av gamle og nye stokker.
Seterstue Lemonsjøen. Restaurering og oppattlegging gjør vi i produksjonshallen vår, gamle lutingsanlegget. Her ser en oppattlegging med bruk av gamle og nye stokker.
Stabbur Rusnes, Her gjøres det ene stabburet  klart til flytting
Stabbur Rusnes, Her gjøres det ene stabburet klart til flytting
Seterstue - her er det kommet på plass nye takåser.
Seterstue - her er det kommet på plass nye takåser.
Stabbur Rusnes, her flyttes det ene stabburet med en spent eier som tilskuer
Stabbur Rusnes, her flyttes det ene stabburet med en spent eier som tilskuer
	Seterstue - her legges bunnkvarve ut på ny grunnmur.
Seterstue - her legges bunnkvarve ut på ny grunnmur.